Praleisti ir eiti į turinį

Mokesčių grąžinimas UK

by

Atvykę dirbti į Jungtinę karalystę, lietuviai dažnai nežino nieko apie vietos darbo tvarką ir mokesčius, kuriuos jie sumoka jau nebe Lietuvai, o Didžiajai Britanijai. Mokesčiai abiejose šalyse yra skirtingi, todėl pradedant dirbti legaliai reiktų pasidomėti, kam reikalingi algalapiai (pay-slip), išeinant iš darbo – specialios formos P45, o pasibaigus finansiniams metams – P60. Lietuviai neturi įpročio kaupti įvairių sąskaitų, čekių, todėl dažnai praranda galimybę ne tik prekes grąžinti, bet ir apsunkina sau kitus finansinius reikalus. Šį įprotį reikia įgyti, nes mokesciu grazinimas UK net nepradedamas (nemokamai) be P45 ir P60 formų bei algalapių.

Kam reikalingas mokesčių grąžinimas UK?

P45 forma, gaunama iš UK darbdavio

Permokėtų moksesciu grazinimas UK vykdomas kiekvienais metais už praėjusius finansinius metus, kurie prasideda balandžio 6 dieną ir baigiasi kitų metų balandžio 5-ją. Grąžinama yra tik permokėtų mokesčių dalis. Mokesčiai paprastai permokami, kai dirbama per kelis darbus arba dirbant sau (self employed) statybose. Taip pat gali pasitaikyti ir buhalterinių klaidų ar kitokių mokestinių nesusipratimų, dėl ko apskaičiuojamos netikslios mokesčių sumos. Susigrąžinti galima nuo keliasdešimt iki kelių šimtų ar net dar daugiau svarų. Nesusigrąžinus permokėtų mokesčių per 6 metus, tie pinigai lieka valstybei, nors jai ir nepriklauso. Mokesciu grazinimas UK galima net tada, kai darbuotojas gyvena Lietuvoje ir į Angliją grįžti neketina. Svarbiausia yra tai, kad permokėtus mokesčius galima susigrąžinti net praėjus 5-6 metams nuo paskutinės legalios darbovietės. Reikia pabrėžti LEGALIOS, nes tik legalios įmonės ir savadarbiai gali tinkamai išrašyti algalapius ir išduoti reikalingus dokumentus išėjimo atveju. Be jų įrodyti, kad dirbote legaliai bus sunkoka, tačiau įmanoma pagal National Insurance numerį, nes jis turi tam tikrus duomenis apie darbuotoją, taip pat ir apie tai, kaip buvo mokami visi mokesčiai UK.

Mokesciu grazinimas UK yra gana nesudėtinga, tačiau laiką “valganti” procedūra. Taip pat reikalingos ir labai geros anglų kalbos žinios pildant įvairius popierius, bei bendraujant su mokesčių inspekcijos (HMRC) pareigūnais. Jei norintysis susigrąžinti mokesčius gyvena atokiau, gali kilti papildomų problemų su dokumentų pridavimu – reikalingas papildomas laikas ir pinigai už atvykimą iki artimiausio mokesčių inspekcijos skyriaus. Visas šias procedūras galima sumažinti iki minimumo dirbant su profesionaliais buhalteriais ir finansininkais EB Financial Services ltd, kur dirba lietuviškai kalbantys mokesčių grąžinimo konsultantai. Jie padės teisingai užpildyti duomenis, taip pat inicijuos mokesčių grąžinimo UK procedūras. Susigrąžinę mokesčius, mokesčių grąžinimo (Tax Refund) konsultantai perves juos į pageidaujamą kliento sąskaitą.. EB Financial Services teikia ir unikalią paslaugą – mokesčių grąžinimas UK paštu. Viskas vyksta taip pat, kaip įprastai, tik dokumentai atsiunčiami paprastu paštu.. Taip sutaupoma labai daug laiko ir pinigų transportui, jei klientas gyvena atokiau ir ne visada gali rasti laiko atvykti į didmiestyje įsikūrusį mokesčių konsultantų biurą.

EB Financial Services Limited yra lietuvių bendrovė, teikianti tokias paslaugas, kaip mokesčių grąžinimas UK, buhalterines paslaugas, konsultuoja kaip gauti pašalpą vaikui bei motinystės pašalpą bei kitais mokesčių klausimais. Jei turite klausimų, nedvejodami kreipkitės – padėsime kuo galėsime.

Mokesčių grąžinimas UK statybininkams (self-employed)

by

Lietuviai Anglijoje dirba arba legaliai, arba nelegaliai. Legalumas yra tik tame, kad legalūs darbuotojai moka mokesčius UK iždui, o nelegalūs – ne. Legalūs darbuotojai yra paprastai skirstomi į dvi kategorijas – samdomi darbuotojai (employed) ir savadarbiai (self-employed) – sau dirbantys specialistai. Dažniausiai savadarbiai dirba statybose, nes statybininkas UK – labai individuali specialybė.

Mokesčių grąžinimas statybininkams

Norint suvokti, koks yra mokesciu grazinimas statybininkams, reikia išsamiai paaiškinti pačią “self employed” specifiką, kad būtų aišku, kaip mokami mokesčiai, nuo kurių permokos galima susigrąžinti dar pinigų.

Skirtumas tarp samdomo darbuotojo ir sau dirbančio statybininko yra tas, kad samdomo darbuotojo pajamų mokestį už jį sumoka darbdavys kartu su socialinio draudimo mokesčiais. Samdomas darbuotojas taip dažnai nebendrauja su mokesčių inspekcija, nes visus jo mokesčių reikalus tvarko darbdavys. Tokia pati tvarka yra ir UK ir Lietuvoje, tad mokesciu grazinimas yra vienintelė priežastis, dėl kurios samdomas darbuotojas gali kreiptis į vietos mokesčių inspekciją (HM Revenue & Custom). Tuo tarpu sau dirbantis (self-employed) statybininkas yra pats sau ir darbdavys, ir darbuotojas. Pagal UK įstatymus, darbdavys sumoka mokesčius už savo darbuotoją. Kai darbdavys ir darbuotojas yra vienas ir tas pats asmuo, reiškia mokesčius moka jis pats (kai dirba ne kontraktoriui, o galutiniam klientui).

Kokius mokesčius moka self-employed Anglijoje

Sau dirbantis (self-employed) žmogus moka keletą mokesčių, priklausomai nuo uždirbtų pinigų – mokestinio pelno.

  • Kas savaitę mokama „Class 2“ Valstybinio draudimo įmoka – £2.50. Per metus tai sudaro apie 130 svarų.
  • Kas metai mokama „Class 4“ Valstybinio draudimo įmoka – 9% nuo metinio mokestinio pelno, jei jis yra nuo £7,225 iki £42,475. Jei pelnas didesnis, mokama papildomi 2% nuo šios sumos viršaus. Pavyzdžiui, metinis pelnas yra £50,000, taigi reikia sumokėti 9 procentus nuo £35,250 ir 2 procentus nuo likusios £7,525 sumos. Mokama nuo mokestinio pelno – iš gautų pajamų atėmus išlaidas darbo priemonėms.
  • Esant tam tikrai prognozuojamai metinio pelno sumai galima gauti šiokių tokių lengvatų. Pavyzdžiui 2011-2012 mokestiniais metais Išimtis mažoms pajamoms (Small Earnings Exception) yra taikoma, jei numatoma gauti £5,315 ir mažesnį metinį mokestinį pelną. Tokiu atveju nereikia mokėti 2,50 svaro per savaitę „Class 2“ Valstybinio draudimo įmokų.

Atrodo sudėtinga? Jei norite, kad išsamiau būtų paaiškinami Self Employed mokesčiai UK ir visa mokesčių mokėjimo tvarka, kreipkitės į EB Financial Services Ltd buhalterius, kurie jums lietuviškai ir suprantamai paaiškins visas plonybes.

Kai statybose dirbantieji patys ima mokėti mokesčius už pajamas, gautas iš kelių objektų, atsiranda situacija, kai mokesčių sumokama per daug. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad jei dirbama su kontraktoriais, mokesčius sumoka ir jie. Permokėtų mokesciu grazinimas yra puiki galimybė susigrąžinti šiek tiek pinigų, kurie ar per klaidą, ar per neapsižiūrėjimą (dėl to niekas nekaltas), ar dėl mokesčių sistemos dviprasmiškumų buvo sumokėti UK valstybės iždui. Mokesciu grazinimas gali būti patikėtas tiems patiems buhalteriams, kurie kartu užsiima ir mokesčių deklaravimu bei padeda susigrąžinti permokėtus mokesčius. Mokesciu grazinimas UK dažnai patikimas buhalterines paslaugas teikiančioms lietuviškoms įmonėms ir dėl kitų priežasčių – kalbos barjero bei didelio užimtumo, kuris kartais trukdo atidžiau pasidomėti mokesčių mokėjimo ir grąžinimo tvarka Anglijoje.

Kaip veikia mokesčių susigrąžinimas Anglijoje

Esame nuolanki tauta – dirbame uoliai, kenčiame tyliai dėl prastų darbo sąlygų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nei Tėvynėje, nei svetur, ši savybė niekada nėra tinkamai įvertinama, tačiau kartais jos reikėtų atsisakyti. Ypač kai kalba pradeda eiti apie sąžiningai uždirbtus pinigus. Dalis sąžiningai uždirbtų pinigų yra sumokama valstybei, kurioje dirbame. Pasitaiko atvejų, kai mokesčiai yra permokami – sumokama valstybei daugiau, nei reikia dėl buhalterijos kaltės ar įstatymų nesuvokimo. Negi turėtume ir šiuos pinigus palikti valdžiai? Ypač tokios turtingos šalies, kaip Didžioji Britanija.

Permokėtų darbo mokesčių susigrąžinimas Anglijoje yra įmanomas praėjus 5-6 metams nuo paskutinio LEGALAUS darbo UK. Tai džiugi naujiena jau dabar Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, kurie kažkada legaliai dirbo Anglijoje, nes atsiranda galimybė susigrąžinti šiek tiek pinigų.

Kaip gi veikia mokesčių susigrąžinimas Anglijoje?

Pirmiausiai dirbantysis turėtų nuspręsti, kuriuo būdu jis nori susigrąžinti permokėtus mokesčius – sunkiuoju, kai pačiam teks varstyti valdiškų įstaigų duris ir tiesiogiai aiškintis su HMRC (HM Revenue&Customs – UK mokesčių inspekcija), arba lengvuoju, kai visus mokesčius padės susigrąžinti profesionalūs mokesčių grąžinimo (tax refund) konsultantai. Sunkusis būdas gali trukti ilgai ir pareikalauti nemažai pastangų bei laiko. Lengvasis būdas dėl to ir vadinamas lengvuoju, nes čia reikia tik priduoti dokumentus ir laukti pinigų į savo sąskaitą. Jei rinktumėtės lengvąjį būdą, jums reikėtų tik kelių nedidelių formalumų. Mokesciu susigrazinimas Anglijoje pradedamas paprastai nuo prašymo pradėti mokesčių susigrąžinimo procedūrą. Prie prašymo pridedama asmens dokumento kopija, patvirtinanti asmens tapatybę. National Insurance numeris (angliškas mokesčių mokėtojo kodas) taip pat reikalingas ne vien tik nustatyti, ar iš tikrųjų dirbote legaliai ir apskritai mokėjote mokesčius. Šis numeris suteikia daugiau duomenų apie atlyginimus ir mokesčius, kuriuos darbuotojas sumokėjo valstybei.

Kiek iš tikrųjų buvo sumokėta mokesčių atsispindi iš darbdavio gautose P45 ir P60 formose, kuriose nurodomas atlyginimas ir sumokėtų mokesčių suma. Taip pat šiuos rodmenis galima matyti ir iš algalapių (payslips). Visus šiuos dokumentus surinkus į vieną vietą ir pateikus mokesčių susigrąžinimo konsultantams, pavyzdžiui EB Financial Services Ltd, pradedamas pora mėnesių truksiantis mokesciu susigrazinimas Anglijoje. Pats procesas užtrunka 30-60 dienų. HMRC permokėtus mokesčius sugrąžina mokesčių tarpininkams čekiu, o tada šie perveda į nurodytą sąskaitą pasiėmę sau priklausantį tarpininkavimo mokestį.

Didžioji dauguma mokesčių tarpininkų prašo norinčiuosius susigrąžinti mokesčius atvykti į jų biurą. Dirbant atokesnėse UK vietose, tai gali būti gana sudėtinga, tačiau EB Financial Services Ltd prašymus ir P45 bei P60 formas, bei kitus dokumentus galima atsiųsti paštu. Mokesčių susigrąžinimas paštu sutaupo nemažai laiko ir pinigų ne tik UK dirbantiems tautiečiams, bet tai yra labai patogu ir Lietuvoje esantiems žmonėms.

Jei kyla klausimų, kaip vyksta mokesciu susigrazinimas Anglijoje, nedelsdami kreipkitės į EB Financial Services Ltd konsultantus – pakonsultuosime ir padėsime.