Praleisti ir eiti į turinį

Baudos už laiku nedeklaruotas pajamas panaikinimas

Baudos už laiku nedeklaruotas pajamas panaikinimas

Biudžetiniai metai Jungtinėje Karalystėje nesutampa su kalendoriniais metais, kaip Lietuvoje, ir trunka nuo balandžio 6 iki kitų metų balandžio 5 dienos. Popierinę mokesčių deklaraciją šioje šalyje reikia pateikti iki spalio 31 dienos. Pavėlavę gali užpildyti elektroninę deklaracijos versiją iki sausio 31 dienos. Tai galutinė data. Savarankiškai dirbantys asmenys, o taip pat kiti, privalantys pateikti mokesčių deklaraciją (Annual Self Assessment), nepateikę jos iki nustatyto termino, greičiausiai turės sumokėti baudą. Pirmoji, pradinė bauda už deklaracijos nepateikimą – 100 svarų.

Didžiosios Britanijos mokesčių inspekcija kasmet kovoja su vėluojančiais ar piktybiškai nepateikiančiais mokesčių deklaracijos. Todėl vėluojantiems yra skiriamos nemenkos baudos. Jų dydis priklauso nuo to, kiek mokesčių turi sumokėti vėluojantis asmuo ir kiek dienų jis vėluoja. Vėluojantiems daugiau nei 6 mėnesius gali būti skaičiuojami nuošimčiai nuo nesumokėtų mokesčių sumos.

Pasiskaičiuokime. Jei deklaracija buvo pateikta diena vėliau – sumokėsite jau minėtą 100 svarų baudą. Vėluojate iki 3 mėnesių – sumokėsite po 10 svarų už kiekvieną vėlavimo dieną (iki 900 svarų). Vėluojate dar daugiau? Jums teks sumokėti dar 300 svarų arba 5 procentus nuo nesumokėtų mokesčių sumos (mokėsite tą sumą, kuri yra aukštesnė). Pasiekėte vienerių metų ribą? Sumokėsite dar 300 svarų (arba 5 procentus). Jei jūsų atvejis itin rimtas, galite būti paprašytas sumokėti net 100 procentų mokėtinų mokesčių. Atminkite, jog visos paminėtos baudos yra sumuojamos. Baudų panaikinimas vėluojančiajam gali atsieiti tikrai nepigiai.

Tai nėra labai malonu, tad verčiau deklaracijas pateikti laiku. Be to, vėluojančiais mokesčių mokėtojais gali rimtai susidomėti Jungtinės Karalystės mokesčių inspekcija, o šios įstaigos dėmesys niekuomet nebūna malonus. Jei atsidūrėte tokioje padėtyje ir Jums reikalinga specialisto pagalba, atminkite, kad jums gali padėti mūsų specialistai – ir baudų panaikinimas Jums nebus toks skausmingas.

Vėluojantys nežymiai ir dėl svarbių priežasčių gali kreiptis dėl baudų panaikinimo. Baudos už laiku nedeklaruotas pajamas panaikinimas galimas tais atvejais, jei pajamos ir mokesčiai nebuvo deklaruoti dėl svarių priežasčių – sunkios mokesčių mokėtojo ligos ar artimiausio giminaičio mirties, taip pat tais atvejais, jei vėlavimas įvyko dėl HRMC kaltės (pavyzdžiui, laiku nebuvo atsiųstas aktyvacijos kodas, reikalingas deklaracijos užpildymui internetu).

Laiškas iš HMRC dėl baudų

by

Daugelis lietuvių su sąskaitomis ir įvairiais laiškais elgiasi gana įprastai, atplėšia, permeta akimis, ir išmeta į šiukšlių dėžę. Štai šį laišką iš HMRC reikėtų paskaityti kur kas atidžiau. Pateikiame jo lietuvišką vertimą.

Išvenkite naujųjų baudų už pavėluotą deklaravimą ir pavėluotą sumokėjimą

Daugiau nei 85% žmonių išvengia baudos pateikdami deklaracijas laiku.
Būkite vienas iš jų – sumokėkite laiku.

Nuo 2011 metų balandžio keičiasi baudos, skiriamos laiku nesumokėjusiems mokesčių ar jų nedeklaravusiems pagal SA Tax Return tvarką. Kuo ilgiau uždelsite, tuo didesnę baudą gausite.

Baudos už pavėluotą deklaravimą

 • Pavėlavus vieną dieną Jums bus skirta pradinė 100 svarų bauda (net jei Jūs neturite sumokėti mokesčių arba jau esate sumokėjęs visus priklausančius mokesčius).
 • Pavėlavus tris mėnesius Jums bus automatiškai skaičiuojama 10 svarų bauda už kiekvieną dieną, maksimalus baudos dydis gali pasiekti 900 svarų.
 • Pavėlavus šešis mėnesius Jums bus priskaičiuotos papildomos baudos: 5% nuo privalomų sumokėti mokesčių arba fiksuota 300 svarų bauda – ta bauda, kuri bus didesnė.
 • Pavėlavus dvylika mėnesių Jums bus skirta dar daugiau baudų: 5% nuo privalomų sumokėti mokesčių arba fiksuota 300 svarų bauda – ta bauda, kuri bus didesnė. Ypač rimtais atvejais rizikuojate gauti dar didesnę, iki 100% nesumokėtų mokesčių sumos dydžio, baudą.

Baudos už pavėluotą sumokėjimą

 • Pavėlavus trisdešimt dienų Jums bus skirta pradinė bauda: 5% nuo iki tos dienos nesumokėtų mokesčių sumos.
 • Pavėlavus šešis mėnesius Jums bus skirta papildoma bauda: 5% nuo vis dar nesumokėtų mokesčių sumos.
 • Pavėlavus dvylika mėnesių Jums bus skirta papildoma bauda: 5% nuo vis dar nesumokėtų mokesčių sumos.

Į šias baudas neįeina palūkanos, kurios iki sumokėjimo gavimo Jums bus priskaičiuotos už visas nesumokėtas sumas, įskaitant nesumokėtas baudas.

Nepavėluokite. Žinokite terminus ir jų laikykitės.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.hmrc.gov.uk/sa/deadlines-penalties.htm

Nedeklaravai mokesčių UK iki sausio 31 dienos? Mokėsi baudą!

by

Šie metai yra pirmieji, kai UK mokesčių inspekcija pradėjo grasinti visiems savadarbiams (self-employed) didžiulėmis baudomis už paprasčiausią pajamų deklaravimą (Tax Return). Visi sau dirbantieji turi žinoti (bet, deja, ne visi žino…), kad pajamos už mokestinius metus deklaruojamos, o mokesčiai susimokami iki sausio 31 dienos imtinai. Nesvarbu, kad dirbta nedaug ir mokesčių susimokėti nereikia, nes neuždirbote to neapmokestinamo minimumo, kuris kiekvienais metais vis kitoks. Pavėlavimas bent 1 dieną be pateisinamos priežasties atneš jau 100 svarų baudą. Ką jau kalbėti apie mėnesius ar net metus…

Lietuviai dažnai į šį kasmetinį mokesčių deklaravimo reikalą žiūri gana paviršutiniškai. Šiais metais šis požiūris turi pasikeisti, priešingu atveju galite atsisveikinti su tūkstančiu ir daugiau svarų vien už pavėlavimą deklaruoti savo kelis šimtus ar tūkstančius svarų pajamų. Kai kurie išvykstantys iš UK su pažadu daugiau negrįžti taip pat spjauna į pajamų deklaravimą ir lekia į Lietuvą. Po kelių metų gali tekti grįžti, o kai taip nutiks, pirmas darbas, kurį turės padaryti – susimokėti baudas už kažkada “pamirštus“ deklaruoti ir susimokėti mokesčius. Nebloga naujo gyvenimo pradžia, tiesa? Ir viskas tik dėl to, kad per daugiau nei pusmetį (deklaruoti pajamas galima nuo naujų finansinių metų pradžios – balandžio 6 d. iki sausio 31 d. – net per 8 mėnesius) nebuvo prisiruošta deklaruoti pajamas ir iki sausio 31 dienos susimokėti uždirbtus mokesčius, kurie būna ne tokie jau ir dideli.

Kokios baudos yra skiriamos konkrečiai už vėlavimą deklaruoti pajamas.

Pavėlavimo trukmė Baudos, kurias reikia sumokėti
1 diena Fiksuota bauda £100. Pritaikoma ir tuo atveju, jei net mokesčių mokėti nereikia, arba jie jau sumokėti.
3 mėnesiai
£10 už kiekvieną pavėluotą dieną 90 dienų laikotarpiu. Jei pavėluojama deklaruoti 3 mėnesius gręsia maksimali £900 bauda. Pritaikoma ir tuo atveju, jei net mokesčių mokėti nereikia, arba jie jau sumokėti. Taip pat pridedamos ir aukščiau išvardintos maksimalių baudų sumos.
Pavyzdžiui, pavėlavote 5 dienas, tad reikės sumokėti fiksuotą £100 baudą + 5×10=£50 baudą – iš viso £150. Jei pavėlavote 3 mėnesius (90 dienų) – mokėsite maksimalią £900 baudą plius fiksuotą vienos dienos baudą £100, viso £1000.
6 mėnesiai
£300 arba 5% nuo priskaičiuotų mokesčių, priklausomai kuri suma yra didesnė. Pritaikoma ir tuo atveju, jei net mokesčių mokėti nereikia, arba jie jau sumokėti. Taip pat pridedamos ir aukščiau išvardintos maksimalių baudų sumos.
Pavyzdžiui jums reikia susimokėti £250 mokesčių, tad teks sumokėti £300 svarų fiksuotą baudą plius 1 dienos ir 3 mėnesių fiksuotas baudas, viso 300+100+900=£1300. Jei jums reikia susimokėti £7000 mokesčių, teks pakloti 5 procentus nuo mokesčių sumos – £350 svarų baudą ir dar kitas fiksuotas baudas.
12 mėnesių
£300 arba 5% nuo priskaičiuotų mokesčių, priklausomai kuri suma yra didesnė.
Esant sudėtingiems atvejams, gali būti pritaikyta ir 100% visų mokesčių sumos bauda.
Pritaikoma ir tuo atveju, jei net mokesčių mokėti nereikia, arba jie jau sumokėti.
Taip pat pridedamos ir aukščiau išvardintos maksimalių baudų sumos – 1 dienos fiksuota bauda £100 + 3 mėnesių bauda £900 + 6 mėnesių fiksuota bauda £300. Mažiausiai £1600.

Seniau finansinių konsultantų įmonės (tarp jų ir EB Financial Services Ltd) galėdavo baudas panaikinti, tačiau dabar HMRC pozicija labai griežta, ir gali būti, kad nuo šių metų teks baudas susimokėti iš tikrųjų.

Kviečiame visus nelikti abejingais ir perduoti šią informaciją apie baudas savo draugams ir pažįstamiems, kurie neseniai atvyko į UK ir pradėjo savo verslą statybose. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Neabejojame, kad informacija apie esminius pajamų deklaravimo procesus ir tvarką naujiesiems UK verslininkams tikrai pravers ir leis išvengti neplanuotos “paramos“ UK mokesčių inspekcijai HMRC. Pasidalinkite ja savo Facebook sienoje arba Google+, kad ją pamatytų visų jūsų draugai, kuriems galbūt jau kuris laikas kilusi idėja dirbti sau, bet vis kažko delsia – žinojimas apie esamą tvarką gali padėti jiems apsispręsti dėl darbo sau (self-employed) pradžios.

Jei nežinote, kokie mokesčiai turi būti mokami, pasitarkite su finansiniais konsultantais EB Financial Services Ltd, kurie teikia ne tik konsultacijų paslaugas, bet ir padeda su mokesčių deklaravimu bei CIS ataskaitomis kas mėnesį – svarbiausiais sau dirbančių asmenų mokesčių procesais.

Mokesčių grąžinimas iš UK prieinamas net gyvenantiems Lietuvoje

by

Sunkmetis paveikė ne vien tik Lietuvos, bet ir visos Europos Sąjungos, tame tarpe ir Didžiosios Britanijos, darbo rinkas. Dėl to vienu metu į Lietuvą buvo pradėję grįžti UK keletą metų pradirbę žmonės. Lietuvoje jie pirko būstą, tuokėsi, susilaukė vaikų. Dabar artimiausiu metu į Jungtinę Karalystę jie grįžti neplanuoja dėl susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių.

Dirbusieji Anglijoje turėtų žinoti, kad mokesciu grazinimas is UK prieinamas ir gyvenantiems šiuo metu Lietuvoje. Pagal UK mokesčių grąžinimo tvarką, galima susigrąžinti permokėtus mokesčius, sumokėtus per pastaruosius 5/6 metus nuo dabartinės dienos. Tai reiškia, kad, jei lietuviai grįžo 2010 metais gyventi į Lietuvą, jiems įmanomas mokesciu grazinimas is UK mokesčių inspekcijos už pastaruosius 5 finansinius metus nuo 2005/2006 finansinių metų – tai yra nuo 2005 balandžio 6 dienos iki 2010 balandžio 5 dienos. Aišku, susigrąžinti permokėtus mokesčius galima tik dirbus LEGALIAI ir kas mėnesį gavus algalapius (payslips), o išeinant iš darbo – P45 (P60 forma išduodama pasibaigus finansiniams metams po Balandžio 5d. – dažnai su sekančiu algalapiu), kuriose nurodoma, kiek atlyginimo buvo išmokėta ir kiek mokesčių darbuotojo vardu darbdavys sumokėjo HMRC (UK mokesčių inspekcija).

Mokesciu grazinimas is UK yra nesudėtinga procedūra, jei padeda mokesčių grąžinimo konsultantai. Reikia tik paštu atsiųsti keletą dokumentų, kad permokėtų mokesčių susigrąžinimo procedūra būtų pradėta. Šie dokumentai yra prašymas su asmeniniais duomenimis, National Insurance numeris, asmens tapatybės kortelės arba paso kopija, patvirtinta notaro ir P40/60 formos arba algalapiai. Visi dokumentai atsiunčiami paprastu ar registruotu paštu į mokesčių konsultantų biurą Anglijoje (tai gali kainuoti apie 5 litus su voku, siunčiant Lietuvos Paštu). Laiškas ateina per keletą dienų, nes siunčiama į Europos Sąjungos šalį, kur labai gerai išplėtotas antžeminis paštas. Gavę dokumentus mokesčių konsultantai pradeda mokesčių gražinimo iš UK valdžios procesą, kuris paprastai trunka 1-2 mėnesius. Gauti pinigai pervedami į nurodytą Lietuvos banko sąskaitą (atskaičiavus konsultanto paslaugų mokestį).

Mokesčių gražinimas iš UK gali būti pradėtas net ir neturint P45/60 formų ar algalapių. Lietuviai vis dar neįprato saugoti ir archyvuoti įvairių čekių ir dokumentų, todėl grįžtantieji į Lietuvą šiuos popierius paprasčiausiai išmeta, kad jie neužimtų vietos, manydami, kad jų daugiau gyvenime nebeprireiks. Tai, kad išmetėte savo algalapius ar P45/60 formas, tikrai nesutrukdys mokesčių konsultantams pradėti susigrąžinimo procedūrą. Aišku, tai gali kainuoti papildomai, tačiau nedidelę sumą.

Mokesciu grazinimas is UK yra būdas gauti prarastus pinigus, tad dirbusieji UK turėtų pasinaudoti šia galimybe, nesvarbu, ar tai būtų 50 ar 500 svarų. Sąžiningai ir legaliai uždirbtų pinigų svetimai valstybei palikti nevertėtų. Jei po 5 metų laikotarpio niekas permokėtų mokesčių nepareikalauja, jie pereina į HMRC iždą ir atitenka UK valdžiai.

Mokesciu grazinimas is UK galėtų būti patikėtas EB Financial Services Ltd konsultantams, kurie jau ne vienerius metus padeda Lietuvoje gyvenantiems ir norintiems susigrąžinti mokesčiu tautiečiams. Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu. Lietuviškai kalbantys konsultantai padės, kuo galės.

UK mokesčių susigrąžinimas prasideda nuo balandžio

by

Turbūt jau visi žino, kad bet kuris legaliai dirbęs Anglijoje gali susigrąžinti permokėtus (ne visus) mokesčius. UK mokesciu susigrazinimas galioja ne tik verslo subjektams ir sau dirbantiems asmenims (self-employed) bet ir visiems paprastiems samdomiems darbuotojams, kurių mokesčių reikalus paprastai tvarkė pats darbdavys.

Kada prasideda UK mokesciu susigrazinimas?

Mokestiniai metai Jungtinėje Karalystėje yra skaičiuojami ne nuo sausio 1 ir iki gruodžio 31, bet pavasarį – nuo balandžio 6 dienos iki kitų metų balandžio 5 dienos. Būtent balandžio mėnesį HMRC apskaičiuojami visi pelnai ir patikrinama, kiek mokesčių buvo sumokėta ir permokėta už praeitus metus. Jei permokėtų mokesčių niekada nesate susigrąžinęs, o UK rinkoje legaliai dirbate ar dirbote per pastaruosius 5 metus, galite pasidomėti, kiek mokesčių esate susimokėjęs. Galbūt dalis jų bus permokėta, tad galėsite susigrąžinti. UK mokesciu susigrazinimas atliekamas profesionalių buhalterių ir konsultantų užtrunka neilgai. Taip pat jie paprastai pasirūpina kai kuriais reikalingais dokumentais, jei jų neturite išsisaugoję (kalba eina apie P45 ir P60 formas, kurios yra privalomos pateikti pradedant mokesčių susigrąžinimo procedūras). Aišku, jie visada pasiryžę ir patarti ir pakonsultuoti, taigi savo brangaus laiko neverta švaistyti su HMRC (HM Revenue & Customs) – UK mokesčių inspekcija.

UK mokesciu susigrazinimas paprastiems darbuotojams yra šiek tiek paprastesnė procedūra, nei sau dirbantiems savadarbiams (self-employed). Sau dirbantis asmuo (dažniausiai taip dirba statybininkai) kiekvienais metais turi deklaruoti savo pajamas, kad būtų galima apskaičiuoti mokesčius ir juos susimokėti. Pavėluoti pateikti deklaracijas – šiurkštus pažeidimas, kuriam taikomos UK mokesčių inspekcijos sankcijos – baudos. Pavėlavus nors 1 dieną taikoma 100 svarų bauda. Vėluojantiems daugiau nei 6 mėnesius – apie 1600 svarų sterlingų. Tai dideli pinigai visiems UK dirbantiems lietuviams. Net patiems anglams tai nemažos baudos, kurių galima išvengti paprasčiausiai nepaliekant šių svarbių darbų paskutinei dienai. Savadarbiai savo pajamas deklaruoti gali iki sausio 31 dienos, tačiau tikrai nerekomenduotina laukti paskutinės dienos. Ypač kai finansiniai metai baigiasi balandžio 5-ją, taigi ištisi 9 su puse mėnesio laiko. Tai marios laiko, tad kalbėti apie delsimą deklaruoti pajamas, susimokėti mokesčius, o jau kitais metais bandyti susigrąžinti permokėtus mokesčius, būtų kiek nepatogu.

UK mokesciu susigrazinimas daug laiko neužima, tad šį procesą galima pradėti net ir užsiėmus – nelaukiant laisvesnės minutės. Viskas, ko reikia yra keletas dokumentų – asmens tapatybės kortelės ar paso kopija, National Insurance numeris, P40 ir P60 formos arba algalapiai (payslips). Viskas surenkama į vieną vietą, dedama į voką ir paprasčiausiu paštu siunčiama mokesčių susigrąžinimo konsultantams. EB Financial Solutions teikia tokią paslaugą, kaip mokesčių susigrąžinimas paštu, todėl nesugaišite nei pusės valandos surinkdami ir išsiųsdami savo dokumentus. Nereikia laukti atostogų – visi dokumentai gali būti siunčiami jau balandžio mėnesį.

Jei kyla papildomų klausimų dėl buhalterinių reikalų, mokesčių susigrąžinimo, vaiko pašalpų, nedvejodami kreipkitės į EB Financial Services Ltd konsultantus. UK mokesciu susigrazinimas yra ne vienintelė sritis, kurioje dirbame, tad padėti galime visais finansiniais klausimais ir verslui ir privatiems asmenims.

Ar reikalingas mokesčių deklaravimas?

by

Baigiantis metams tiek Lietuvoje, tiek Didžiojoje Britanijoje klausimas “Ar reikalingas mokesciu deklaravimas?” girdimas gana dažnai. Tai rūpi visiems dirbantiems legaliai ir Lietuvoje, ir Anglijoje. Pabandykime atsakyti į šį paprastą klausimą.

Iš tiesų mokesčių deklaravimas UK – NEEGZISTUOJA. Deklaruojamos yra tik pajamos, gautos per finansinius metus. Anglijoje (kaip ir visoje Didžiojoje Britanijoje) finansiniai metai yra nuo balandžio 6 dienos iki kitų metų balandžio 5 dienos. Taigi per šį laikotarpį gautos pajamos yra deklaruojamos. Deklaracijos pateikiamos UK mokesčių inspekcijai (HMRC).

Mokesčių deklaravimas, kaip terminas, yra greičiausiai atėjęs iš Lietuvos, nes čia mokesčių inspekcijai reikia pateikti ir kai kuriuos asmeninius mokesčius – draudimo įmokas, palūkanas bankui ir kitus mokesčius, nuo kurių galima susigrąžinti dalį pajamų mokesčio. UK tokio dalyko privatiems asmenims nėra. Deklaruoti mokesčius čia neprivaloma legaliai dirbantiems samdomiems darbuotojams. Jų pajamos JK mokesčių inspekcijai yra ir taip žinomos, nes darbdavys kas mėnesį išduoda algalapius (payslips), kuriuose nurodoma, kiek pajamų gauta ir kiek mokesčių yra sumokėta. Tokiu būdu informacija jau yra žinoma HMRC.

Pajamų deklaravimas sau dirbantiems asmenims (self-employed) yra ne tik kad reikalingas, bet ir privalomas. Už laiku nepateiktas pajamų deklaracijas gręsia gana didelės baudos – nuo 100 svarų iki 1600 svarų priklausomai nuo laiko, kiek buvo vėluojama. Baudos skiriamos net ir tuo atveju, kai uždirbamas neapmokestinamas minimumas – tam tikra suma, nuo kurios nemokami jokie mokesčiai. Savadarbiai darbininkai (self-employed) yra traktuojami kaip verslininkai ir darbdaviai, tad jiems privalu deklaruoti ir susimokėti visus reikiamus mokesčius ne vien dėl to, kad galima susigrąžinti permokėtus mokesčius. Tai yra normali verslo praktika – pranešti apie savo per metus gautas pajamas, parodyti išlaidas, susimokėti mokesčius valstybei. Visi šie veiksmai paprastai atliekami internetu. Darbdaviui nereikia vykti šimtų ar dešimčių kilometrų norint tai padaryti, tačiau kartais gali prireikti ir profesionalaus buhalterio, išmanančio Anglijos darbo rinkos ir darbo teisę, patarimo. Taip pat reikalingos nepriekaištingos anglų kalbos žinios, kurių dauguma lietuvių neturi.

Kaip matote, pajamų deklaravimas yra reikalingas daugiau verslininkams, o ne paprastiems samdomiems darbuotojams.

Reiktų daiktus vadinti savais vardais, kad išvengtume nereikalingos sumaišties ir klaidingo nusistatymo. Mokesčių deklaravimas neegzistuoja, nes antrą kartą mokesčių niekam nereikia skaičiuoti ir rodyti. Jie susigrąžinami tik permokėjimo atveju. Mokesčių deklaravimas yra tiesiog klaidinantis terminas, kuris iš tikrųjų turėtų būti “pajamų deklaravimas”.

Jei kyla bet kokių klausimų apie mokesčių susigrąžinimą ar deklaravimą smulkiesiems verslininkams, nedvejodami kreipkitės į EB Financial Services Ltd konsultantus, kurie su mielu noru pakonsultuos rūpimais klausimais – tiek privačius asmenis, tiek savadarbius darbuotojus, tiek įvairias įmones.

Mokesčių skaičiuoklė UK mokesčiams skaičiuoti

by

Mokesčiai – valstybės gerovės pagrindas, lemiantis visos šalies ekonomikos stabilumą ir geras socialines sąlygas. Jei norime prisidėti prie šalies gerovės, mokesčius mokėti privalome, kad ir kokie dideli jie būtų. Taip keliame šalies ekonomiką, kuri vystosi, kuria darbo vietas ir leidžia mums daugiau užsidirbti. Nesvarbu, kad dirbame ne savo tėvynėje – mokesčius vis tiek susimokame.

UK mokesčių sistema yra sena ir stabili, tačiau joje pasitaiko tam tikrų situacijų, kai mokesčių sumokama per daug. Jei jų per daug, reiškia galima permokėtus mokesčius susigrąžinti. Bet iš kur žinoti, kad mokesčiai buvo permokėti?

Mokesčių skaičiuoklė UK mokesčiams (permokėtiems) apskaičiuoti yra vienas iš geriausių būdų sužinoti, kiek mokesčių esate permokėję ir kiek galite susigrąžinti. Ši skaičiuoklė tinkama tik samdomų darbuotojų (employed) permokėtų mokesčių apskaičiavimui, nes savadarbių (self-employed) mokesčiai skaičiuojami kiek kitaip. Kaip visa tai veikia?

Pirmiausiai reikia susirinkti visas P45/60 formas arba algalapius (pay-slips). Juose yra pažymėtos sumos, kurias uždirbote, o šalia jų – kiek mokesčių darbdavys sumokėjo. Paimkite popieriaus lapą (arba tai galima daryti ir kompiuteryje su Excel ar panašia programa) ir susirašykite visas pajamas gautas per finansinius metus į vieną stulpelį, o visus sumokėtus mokesčius – į kitą stulpelį.
Atminkite, kad galite susigrąžinti mokesčius UK jei legaliai dirbote pastaruosius 5 metus, ne tik už praeitus finansinius metus. Finansiniai metai UK tęsiasi nuo balandžio 6 dienos iki kitų metų balandžio 5 dienos, tad mokesčius reikėtų skaičiuoti iki to laiko. Pavyzdžiui 2011 mokestiniai metai prasidėjo 2010 balandžio 6 dieną ir baigėsi 2011 balandžio 5 dieną. Šiuo metu eina jau 2012 mokestiniai metai, kurie baigsis kitų metų balandį.

Kai pajamas ir mokesčiai surašyti, sudėkite juos. Mokesčių skaičiuoklė UK mokesčiams apskaičiuoti turi kelis laukus, kuriuose turite įvesti gautas sumas. Pirmiausiai pasirenkami finansiniai metai iš meniu. Kad būtų paprasčiau, mokesčių skaičiuoklės kūrėjai juos parašė aiškiai 2010/2011. Antrame laukelyje įveskite visų pajamų sumą. Galite net įvesti sumas su taškais (pagal anglišką sistemą, dešimtaines dalis skiria taškas, o ne kablelis). Trečiajame laukelyje įveskite sumokėtų mokesčių sumą ir paspauskite mygtuką skaičiuoti. Skaičiuoklė pateiks rezultatą iššokančiame lange. Žinutės gali būti keturios:

 1. Parodoma, kiek mokesčių esate permokėję ir koks būtų imamas mokesčių konsultantų EB Financial Services Ltd mokesčių susigrąžinimo mokestis.
 2. Parodoma, kiek mokesčių esate permokėję, tačiau jei jų yra nedaug, mokesčių konsultantai neapsiima jų grąžinti.
 3. Parodoma, kad esate neprimokėjęs mokesčių.
 4. Jei sumokėta tiksliai tiek kiek reikia mokesciu skaiciuokle UK permokėtiems mokesčiams skaičiuoti rodo pranešimą “Jūs esate sumokėję teisingą mokesčių sumą!”.

Ketvirtajame laukelyje “Rezultatas” tiesiog parodomi nuliai. Tai reiškia, kad jokių mokesčių susigrąžinti nereikia, taip pat jūs nesate skolingas Jungtinės Karalystės mokesčių inspekcijai. Viskas labai paprasta ir elementaru.

Jei grąžinamų mokesčių suma yra didelė, rekomenduojame kreiptis į patyrusius mokesčių susigrąžinimo konsultantus. Ši mokesciu skaiciuokle UK permokėtiems mokesčiams skaičiuoti yra sukurta remiantis naujaisiais HMRC duomenimis ir mokesčių skaičiavimo tvarka, tačiau tikslias sugrąžinamų mokesčių sumas galima gauti tik pradėjus susigrąžinimo procesą (jos gali skirtis keliais svarais).

Turite klausimų apie mokesčius ir buhalterines paslaugas? EB Financial Services konsultantai pasiruošę jums padėti, tad nedvejodami kreipkitės.

Mokesčių grąžinimas UK

by

Atvykę dirbti į Jungtinę karalystę, lietuviai dažnai nežino nieko apie vietos darbo tvarką ir mokesčius, kuriuos jie sumoka jau nebe Lietuvai, o Didžiajai Britanijai. Mokesčiai abiejose šalyse yra skirtingi, todėl pradedant dirbti legaliai reiktų pasidomėti, kam reikalingi algalapiai (pay-slip), išeinant iš darbo – specialios formos P45, o pasibaigus finansiniams metams – P60. Lietuviai neturi įpročio kaupti įvairių sąskaitų, čekių, todėl dažnai praranda galimybę ne tik prekes grąžinti, bet ir apsunkina sau kitus finansinius reikalus. Šį įprotį reikia įgyti, nes mokesciu grazinimas UK net nepradedamas (nemokamai) be P45 ir P60 formų bei algalapių.

Kam reikalingas mokesčių grąžinimas UK?

P45 forma, gaunama iš UK darbdavio

Permokėtų moksesciu grazinimas UK vykdomas kiekvienais metais už praėjusius finansinius metus, kurie prasideda balandžio 6 dieną ir baigiasi kitų metų balandžio 5-ją. Grąžinama yra tik permokėtų mokesčių dalis. Mokesčiai paprastai permokami, kai dirbama per kelis darbus arba dirbant sau (self employed) statybose. Taip pat gali pasitaikyti ir buhalterinių klaidų ar kitokių mokestinių nesusipratimų, dėl ko apskaičiuojamos netikslios mokesčių sumos. Susigrąžinti galima nuo keliasdešimt iki kelių šimtų ar net dar daugiau svarų. Nesusigrąžinus permokėtų mokesčių per 6 metus, tie pinigai lieka valstybei, nors jai ir nepriklauso. Mokesciu grazinimas UK galima net tada, kai darbuotojas gyvena Lietuvoje ir į Angliją grįžti neketina. Svarbiausia yra tai, kad permokėtus mokesčius galima susigrąžinti net praėjus 5-6 metams nuo paskutinės legalios darbovietės. Reikia pabrėžti LEGALIOS, nes tik legalios įmonės ir savadarbiai gali tinkamai išrašyti algalapius ir išduoti reikalingus dokumentus išėjimo atveju. Be jų įrodyti, kad dirbote legaliai bus sunkoka, tačiau įmanoma pagal National Insurance numerį, nes jis turi tam tikrus duomenis apie darbuotoją, taip pat ir apie tai, kaip buvo mokami visi mokesčiai UK.

Mokesciu grazinimas UK yra gana nesudėtinga, tačiau laiką “valganti” procedūra. Taip pat reikalingos ir labai geros anglų kalbos žinios pildant įvairius popierius, bei bendraujant su mokesčių inspekcijos (HMRC) pareigūnais. Jei norintysis susigrąžinti mokesčius gyvena atokiau, gali kilti papildomų problemų su dokumentų pridavimu – reikalingas papildomas laikas ir pinigai už atvykimą iki artimiausio mokesčių inspekcijos skyriaus. Visas šias procedūras galima sumažinti iki minimumo dirbant su profesionaliais buhalteriais ir finansininkais EB Financial Services ltd, kur dirba lietuviškai kalbantys mokesčių grąžinimo konsultantai. Jie padės teisingai užpildyti duomenis, taip pat inicijuos mokesčių grąžinimo UK procedūras. Susigrąžinę mokesčius, mokesčių grąžinimo (Tax Refund) konsultantai perves juos į pageidaujamą kliento sąskaitą.. EB Financial Services teikia ir unikalią paslaugą – mokesčių grąžinimas UK paštu. Viskas vyksta taip pat, kaip įprastai, tik dokumentai atsiunčiami paprastu paštu.. Taip sutaupoma labai daug laiko ir pinigų transportui, jei klientas gyvena atokiau ir ne visada gali rasti laiko atvykti į didmiestyje įsikūrusį mokesčių konsultantų biurą.

EB Financial Services Limited yra lietuvių bendrovė, teikianti tokias paslaugas, kaip mokesčių grąžinimas UK, buhalterines paslaugas, konsultuoja kaip gauti pašalpą vaikui bei motinystės pašalpą bei kitais mokesčių klausimais. Jei turite klausimų, nedvejodami kreipkitės – padėsime kuo galėsime.

Mokesčių grąžinimas UK statybininkams (self-employed)

by

Lietuviai Anglijoje dirba arba legaliai, arba nelegaliai. Legalumas yra tik tame, kad legalūs darbuotojai moka mokesčius UK iždui, o nelegalūs – ne. Legalūs darbuotojai yra paprastai skirstomi į dvi kategorijas – samdomi darbuotojai (employed) ir savadarbiai (self-employed) – sau dirbantys specialistai. Dažniausiai savadarbiai dirba statybose, nes statybininkas UK – labai individuali specialybė.

Mokesčių grąžinimas statybininkams

Norint suvokti, koks yra mokesciu grazinimas statybininkams, reikia išsamiai paaiškinti pačią “self employed” specifiką, kad būtų aišku, kaip mokami mokesčiai, nuo kurių permokos galima susigrąžinti dar pinigų.

Skirtumas tarp samdomo darbuotojo ir sau dirbančio statybininko yra tas, kad samdomo darbuotojo pajamų mokestį už jį sumoka darbdavys kartu su socialinio draudimo mokesčiais. Samdomas darbuotojas taip dažnai nebendrauja su mokesčių inspekcija, nes visus jo mokesčių reikalus tvarko darbdavys. Tokia pati tvarka yra ir UK ir Lietuvoje, tad mokesciu grazinimas yra vienintelė priežastis, dėl kurios samdomas darbuotojas gali kreiptis į vietos mokesčių inspekciją (HM Revenue & Custom). Tuo tarpu sau dirbantis (self-employed) statybininkas yra pats sau ir darbdavys, ir darbuotojas. Pagal UK įstatymus, darbdavys sumoka mokesčius už savo darbuotoją. Kai darbdavys ir darbuotojas yra vienas ir tas pats asmuo, reiškia mokesčius moka jis pats (kai dirba ne kontraktoriui, o galutiniam klientui).

Kokius mokesčius moka self-employed Anglijoje

Sau dirbantis (self-employed) žmogus moka keletą mokesčių, priklausomai nuo uždirbtų pinigų – mokestinio pelno.

 • Kas savaitę mokama „Class 2“ Valstybinio draudimo įmoka – £2.50. Per metus tai sudaro apie 130 svarų.
 • Kas metai mokama „Class 4“ Valstybinio draudimo įmoka – 9% nuo metinio mokestinio pelno, jei jis yra nuo £7,225 iki £42,475. Jei pelnas didesnis, mokama papildomi 2% nuo šios sumos viršaus. Pavyzdžiui, metinis pelnas yra £50,000, taigi reikia sumokėti 9 procentus nuo £35,250 ir 2 procentus nuo likusios £7,525 sumos. Mokama nuo mokestinio pelno – iš gautų pajamų atėmus išlaidas darbo priemonėms.
 • Esant tam tikrai prognozuojamai metinio pelno sumai galima gauti šiokių tokių lengvatų. Pavyzdžiui 2011-2012 mokestiniais metais Išimtis mažoms pajamoms (Small Earnings Exception) yra taikoma, jei numatoma gauti £5,315 ir mažesnį metinį mokestinį pelną. Tokiu atveju nereikia mokėti 2,50 svaro per savaitę „Class 2“ Valstybinio draudimo įmokų.

Atrodo sudėtinga? Jei norite, kad išsamiau būtų paaiškinami Self Employed mokesčiai UK ir visa mokesčių mokėjimo tvarka, kreipkitės į EB Financial Services Ltd buhalterius, kurie jums lietuviškai ir suprantamai paaiškins visas plonybes.

Kai statybose dirbantieji patys ima mokėti mokesčius už pajamas, gautas iš kelių objektų, atsiranda situacija, kai mokesčių sumokama per daug. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad jei dirbama su kontraktoriais, mokesčius sumoka ir jie. Permokėtų mokesciu grazinimas yra puiki galimybė susigrąžinti šiek tiek pinigų, kurie ar per klaidą, ar per neapsižiūrėjimą (dėl to niekas nekaltas), ar dėl mokesčių sistemos dviprasmiškumų buvo sumokėti UK valstybės iždui. Mokesciu grazinimas gali būti patikėtas tiems patiems buhalteriams, kurie kartu užsiima ir mokesčių deklaravimu bei padeda susigrąžinti permokėtus mokesčius. Mokesciu grazinimas UK dažnai patikimas buhalterines paslaugas teikiančioms lietuviškoms įmonėms ir dėl kitų priežasčių – kalbos barjero bei didelio užimtumo, kuris kartais trukdo atidžiau pasidomėti mokesčių mokėjimo ir grąžinimo tvarka Anglijoje.

Kaip veikia mokesčių susigrąžinimas Anglijoje

Esame nuolanki tauta – dirbame uoliai, kenčiame tyliai dėl prastų darbo sąlygų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nei Tėvynėje, nei svetur, ši savybė niekada nėra tinkamai įvertinama, tačiau kartais jos reikėtų atsisakyti. Ypač kai kalba pradeda eiti apie sąžiningai uždirbtus pinigus. Dalis sąžiningai uždirbtų pinigų yra sumokama valstybei, kurioje dirbame. Pasitaiko atvejų, kai mokesčiai yra permokami – sumokama valstybei daugiau, nei reikia dėl buhalterijos kaltės ar įstatymų nesuvokimo. Negi turėtume ir šiuos pinigus palikti valdžiai? Ypač tokios turtingos šalies, kaip Didžioji Britanija.

Permokėtų darbo mokesčių susigrąžinimas Anglijoje yra įmanomas praėjus 5-6 metams nuo paskutinio LEGALAUS darbo UK. Tai džiugi naujiena jau dabar Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, kurie kažkada legaliai dirbo Anglijoje, nes atsiranda galimybė susigrąžinti šiek tiek pinigų.

Kaip gi veikia mokesčių susigrąžinimas Anglijoje?

Pirmiausiai dirbantysis turėtų nuspręsti, kuriuo būdu jis nori susigrąžinti permokėtus mokesčius – sunkiuoju, kai pačiam teks varstyti valdiškų įstaigų duris ir tiesiogiai aiškintis su HMRC (HM Revenue&Customs – UK mokesčių inspekcija), arba lengvuoju, kai visus mokesčius padės susigrąžinti profesionalūs mokesčių grąžinimo (tax refund) konsultantai. Sunkusis būdas gali trukti ilgai ir pareikalauti nemažai pastangų bei laiko. Lengvasis būdas dėl to ir vadinamas lengvuoju, nes čia reikia tik priduoti dokumentus ir laukti pinigų į savo sąskaitą. Jei rinktumėtės lengvąjį būdą, jums reikėtų tik kelių nedidelių formalumų. Mokesciu susigrazinimas Anglijoje pradedamas paprastai nuo prašymo pradėti mokesčių susigrąžinimo procedūrą. Prie prašymo pridedama asmens dokumento kopija, patvirtinanti asmens tapatybę. National Insurance numeris (angliškas mokesčių mokėtojo kodas) taip pat reikalingas ne vien tik nustatyti, ar iš tikrųjų dirbote legaliai ir apskritai mokėjote mokesčius. Šis numeris suteikia daugiau duomenų apie atlyginimus ir mokesčius, kuriuos darbuotojas sumokėjo valstybei.

Kiek iš tikrųjų buvo sumokėta mokesčių atsispindi iš darbdavio gautose P45 ir P60 formose, kuriose nurodomas atlyginimas ir sumokėtų mokesčių suma. Taip pat šiuos rodmenis galima matyti ir iš algalapių (payslips). Visus šiuos dokumentus surinkus į vieną vietą ir pateikus mokesčių susigrąžinimo konsultantams, pavyzdžiui EB Financial Services Ltd, pradedamas pora mėnesių truksiantis mokesciu susigrazinimas Anglijoje. Pats procesas užtrunka 30-60 dienų. HMRC permokėtus mokesčius sugrąžina mokesčių tarpininkams čekiu, o tada šie perveda į nurodytą sąskaitą pasiėmę sau priklausantį tarpininkavimo mokestį.

Didžioji dauguma mokesčių tarpininkų prašo norinčiuosius susigrąžinti mokesčius atvykti į jų biurą. Dirbant atokesnėse UK vietose, tai gali būti gana sudėtinga, tačiau EB Financial Services Ltd prašymus ir P45 bei P60 formas, bei kitus dokumentus galima atsiųsti paštu. Mokesčių susigrąžinimas paštu sutaupo nemažai laiko ir pinigų ne tik UK dirbantiems tautiečiams, bet tai yra labai patogu ir Lietuvoje esantiems žmonėms.

Jei kyla klausimų, kaip vyksta mokesciu susigrazinimas Anglijoje, nedelsdami kreipkitės į EB Financial Services Ltd konsultantus – pakonsultuosime ir padėsime.